2021. január 23. szombat

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

77. Karitász egyperces - A hallgatás szentje

Ha megvalljuk bűneinket az Úrnak, akkor Ő maga lesz a védőnk, közbenjárónk a Mennyei Atyánál, ha viszont nem valljuk meg és csak mentegetjük magunkat folyamatosan, akkor nem lesz senki aki megvédjen a Bíró előtt és akkor valóban elveszünk.

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” Jn 20,22-23

 

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

A szentgyónásban Jézusnak valljuk meg bűneinket az Egyház felszentelt szolgája előtt, aki Krisztust jeleníti meg. Ahogy az Úr feloldozó szavait a gyóntató pap közvetíti, ugyanígy a szentséget is, mellyel újra visszanyerjük a megszentelő kegyelmet, amit a keresztségben elnyertünk és amit a bűneinkkel elveszítettünk.

Az Egyház megőrzi szégyenteljes titkainkat, az Isten diszkréciója megrendítő. Felfoghatatlan szeretet ragyog fel ebben az intimitásban is. Isten szolgái, akik felhatalmazást kaptak az oldás és kötés hatalmára, sírig tartó hűséggel tartoznak a gyónási titkok megőrzésre.

Milyen nagy hatalma van a nyelvnek, a szónak, a fülnek és a hallgatásnak! Nepomuki Szent János nyelvét harminc évvel a halála után, a szentté avatási eljárás során feltárt sírjában épen találták. A nyelvet, ami nem szólalt meg, nem árult el titkot sem ígéretre, sem fenyegetésre, sem kínzásra. https://archiv.katolikus.hu/szentek/0516.html

A nyelvünk által, kimondott szavainkkal, önmagunk vádolásával tudjuk aktiválni az Úr megbocsátását. Bűneink kimondott szavakkal való megvallása az Úr felszentelt papjának az alapja annak, hogy maga az Úr legyen közbenjárónk az Atyánál és szolgája által kieszközölje számunkra a bűnbocsánatot.

Ha megvalljuk bűneinket az Úrnak, akkor Ő maga lesz a védőnk, közbenjárónk a Mennyei Atyánál, ha viszont nem valljuk meg és csak mentegetjük magunkat folyamatosan, akkor nem lesz senki aki megvédjen a Bíró előtt és akkor valóban elveszünk.

Isten egyszerre igazságos és irgalmas, de ez csak akkor juthat érvényre miránk vonatkoztatva, ha eleget teszünk az igazságosság követelményének, azaz ha bocsánatot kérve megvalljuk Istennek mindazt, amivel saját lelkiismeretünk vádol és kérjük, hogy Ő maga irgalmazzon nekünk. Azért nevezte az irgalmasságot Fausztina nővér Isten legnagyobb tulajdonságának, mert felülmúlja az igazságosság követelményét, de annak is eleget tesz.

Adjunk hálát Istennek a bűnbocsánat szentségéért, papjainkért, Nepomuki Szent Jánosért! Legyen mindig tiszta a lelkiismeretünkhiszen „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” Mt 5,8. Ha folyamatosan törekszünk erre, akkor életünkben, családunkban, a karitász munkánkban is bátrabban, a Szentlélekkel megerősödve, átütő erővel fogjuk tudni a szeretet művét építeni, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. „Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.” 1 Ján 2,1.

 

Hirdetések:

  • ·         Május 18. hétfőtől újra nyilvánosak lesznek a szentmisék: https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/x-3103
  • ·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban május 27-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.
  • ·         Tartsuk be a Magyar Kormány, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, a Katolikus Karitász járványhelyzetre vonatkozó határozatait, felhívásait és tájékoztatóiban foglaltakat. Különösen vigyázzunk az időseinkre, ők maradjanak otthon! Mindnyájan is óvatosan, okosan segítsünk!
  • ·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

 

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198