2021. január 23. szombat

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

Rendkívüli Karitász egyperces Anyák napjára

Szeretettel adjuk közre Csorba Gábor karitászigazgatónk megemlékező gondolatatait Anyák napjára...

És elnevezte az ember a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden élőnek.” Ter 3,20 ---- „Tengernek csillaga, Isten édesanyja, üdvöz légy, mindig szűz, menny boldog kapuja! / Gábriel főangyal ávéval köszöntött: légy te nekünk béke, Éva helyett áve!” (Mária antifona)

75/a Kedves Édesanyák!

A Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai, a főegyházmegyében önkéntesen szolgáló férfi testvéreim, valamint minden karitász önkéntes asszony családja nevében is szeretném kifejezni tiszta szívből fakadó hálámat, köszönetemet, tiszteletemet minden karitászos édesanyának, keresztanyának ennek a szent napnak az alkalmából.

Méltónak nem érzem magam ahhoz, hogy a saját szavaimmal köszöntsem az édesanyákat, de segítségemre vannak az Egyház liturgikus szövegei. Ezekkel teljesen azonosulva kérem minden édesanyára a Jó Isten áldását az Úr Jézuson keresztül, a Szentlélek ajándékait, erejét a szentségekben, valamint Mennyei Édesanyánk és Mindenszentek közbenjárását életükre, családjukra, gyermekeikre, egyházközösségükre!

Éva az első asszony, aki minden élők anyja, és a boldogságos Szűzanya, aki AVÉ-ra fordította az ÉVA nevét. Éva és utódai hordozzák magukban a földi életet, melyek a boldogság és az üdvösség szükséges feltételei, Mária pedig Szent Fiához vezet minket, Akitől az üdvösséget reméljük és kapjuk.

Emlékezzünk meg együtt az alábbi imádságokkal az Élet Titkainak Hordozóiról, az Édesanyákról az alábbi szavakkal, melyet minden édesanyáknak mondott az Egyház szolgája az esküvőjén és gyermekük keresztelőjén. Ezen imádságok felelevenítése adjon erőt mindnyájunknak, hogy megmaradjuk hitben, szeretetben, imádságban!

Az új asszony megáldása az esküvő keretében:

Az Anyaszentegyház imádkozik az új asszonyért, hogy boldog édesanya lehessen. Mert szent az anyai hivatás, amely előtt a hitetlen is tisztelettel áll meg, a hívő pedig magasztalja benne az isteni Gondviselés csodálatos intézkedését.

Könyörögjünk! Istenünk, Te azt akartad, hogy a Boldogságos Szűz Mária Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak édesanyja legyen. Tekints kegyesen az új asszonyra. Áldd meg őt, és add, hogy gyermekeivel együtt, akikkel megáldod, boldog földi élet után elérje a mennyei dicsőséget. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Avatás gyermekkereszteléskor:

A legszentebb édesanyának, a boldogságos Szűz Máriának példáját követve, a keresztény édesanya is bemutatja gyermekét a mennyei Atyának. Kedves édesanya! A gyermek Isten ajándéka. Ezért hálás szívvel mondj köszönetet érte a Mindenhatónak, és áldjad templomában az Ő nevét. Ne feledd azonban, hogy örömöd csak akkor lesz teljes, ha gyermekedben Istennek is kedve telik! Vigyázz tehát testére és lelkére! Tanítsd imádkozni, ismertesd meg vele Isten igazságait, és parancsait! Óvjad őt a hibáktól, és tartsd távol a bűntől.

Azért imádkozzál, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék Isten és az emberek előtt! Bízd gyermeked sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre! Kérdd Istent, hogy gyermeked egykor veletek együtt elnyerje az örök boldogságot!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtattad. Tekints kegyesen az (új) édesanyára, aki boldog szívvel jött el templomodba hálát adni! Áldd meg őt és add kérünk, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekével együtt elnyerje az örök boldogságot! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

...
© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198